Foxboro - Измерване на поток, ниво, налягане, аналитична техника

Компания основана през далечната 1908 година, предлагаме техни продукти в следните направления:

Измерване на налягане

 • Датчици за абсолютно налягане
 • Датчици за диференциално налягане
 • Датчици за манометрично налягане
 • Комбинирани датчици
 • Аксесоари, клапани и уплътнения

Измерване на поток

 • Кориолисови датчици
 • Магнито-индуктивни датчици
 • Вихрови датчици

Измерване на ниво

 • Поплавъчни датчици
 • Радарни датчици
 • Индикатори и EX-бариери

Аналитична техника за течности

 • Сензори и анализатори за разтворен кислород
 • Сензори, трансмитери и анализатори за проводимост
 • Сензори, трансмитери и анализатори за резистивност
 • Сензори за флуорид
 • Сензори, трансмитери и анализатори за pH и ORP

Пневматични инструменти и конвертори

За запис, индикация, управление, сумиране и предаване на:

 • Поток
 • Налягане
 • Влажност
 • Температура
 • Серво елементи за температурни сензори

Позициониращи апарати за клапани

 • Смарт апарати
 • Електро-пневматични апарати
 • Пневматични апарати
 • IP конвертори (ток към налягане)
 • Обратна връзка на клапани
 • Аксесоари

Foxboro - Flow, level, pressure measurement and process liquid analytical