Guenther - датчици за електрическо измерване на температура

Немска компания с над 50 годишен опит, предлагаме техни продукти в следните направления:

Термоелементи

 • С метална защитна тръба и стандартна вложка
 • С керамична външна защитна тръба
 • Със защитна тръба от благороден метал
 • С метална защитна тръба и мантелна вложка
 • Със защитна тръба на заварка, форма D
 • Със заварен фланец
 • С резбово присъединяване
 • С керамична защитна тръба и мантелна вложка
 • Малогабаритни и лабораторни термоелементи
 • Мантелни термоелементи без защитна арматура
 • Ъглови термоелементи с коляно на резба
 • Ъглови термоелементи с огъната или заварена защитна тръба

Термосъпротивления

 • С метална защитна тръба и стандартна вложка
 • Без защитна арматура
 • Със защитна тръба на заварка
 • Със заварен фланец
 • Със защитна тръба на резба и мантелна вложка

Специални температурни датчици

 • Термоелементи и термосъпротивления с байонет
 • Термоелементи и термосъпротивления с кабел
 • Термосъпротивления с машинен щекер
 • Температурни датчици по АТЕХ-Директива 94/9/EG

Други

 • Компесационни проводници и термокабели
 • Отделни части и компоненти

Guenther - temperature measurement technology