Lumasense - високопрецизни сензори за безконтактно измерване на температура

Пирометри

За измерване на повърхностната температура на различни материали:

  • Метали, керамика и графит
  • Неметали
  • Стъкло
  • Специални материали

Термални камери

  • Дълги и средни вълни, за температури -40...1600 °C
  • Късовълнови, за температури 600...3000 °C

Guenther - Temperature measurement with thermal imaging cameras, pyrometers and highly accurate thermometers