WIKA - Измерване на налягане, температура и ниво

Независимо дали искате да измервате от 0.5 mbar или до 15 000 bar, дали при 250 °C под нулата или 1,800 °C над, дали в чиста стая или на нефтена платформа, има перфектно решение за всяка индустрия и за всяка ситуация.

Немска компания с над 70 годишен опит, предлагаме техни продукти в следните направления:

Измерване на налягане

 • Стрелкови индикатори за налягане
 • Цифрови индикатори за налягане
 • Датчици за налягане
 • Процесни трансмитери
 • Индикатори с изходен сигнал
 • Пресостати
 • Контактни индикатори
 • Процесни трансмитери
 • Аксесоари, клапани и уплътнения

Измерване на температура

 • Стрелкови термометри
 • Цифрови индикатори за температура
 • Термодвойки
 • Термосъпротивления
 • Температурни трансмитери
 • Термостати
 • Термометри с превключващи контакти
 • Температурни контролери
 • Термоджобове
 • Кабели и конектори

Измерване на ниво

 • Индикатори
 • Потопяеми датчици за налягане
 • Непрекъснато измерване с поток
 • Поплавъчни датчици
 • Оптоелектронни

Други датчици и устройства

 • Датчици за поток
 • Датчици за сила
 • Датчици за плътност на газ
 • Системи за калибрация

WIKA - Pressure, temperature and level measurement