Eurotherm - Температурен контрол, измервания и запис на данни

Британска компания с над 50 годишен опит, предлагаме техни продукти в следните направления:

Процесни регулатори

Всиокопрецизните температурни регулатори на Eurotherm подобряват ефективността на процеса, качеството на продукцията и намаляват загубите. Тези богати на възможности инструменти намират широко приложение в различни задачи и имат ясен и лесен потребителски интерфейс.

 • Регулатори и програматори с един управляващ кръг
 • Регулатори и програматорис множесто управляващи кръгове
 • Комбиниран регулатор/регистратор nanodac™
 • Индикатори и алармени устройства

Енергиен контрол

Продуктите от гамата покриват всички видове товар и напрежение, независимо дали товарът е с постоянно или променливо съпротивление, индуктивен или коплиран с трансформатор, с една или три фази. Стандартни изпълнения до 1800A, които чрез опционални външни драйвери могат да достигнат до няколко хиляди ампера.

 • Полупроводникови релета (SSR)
 • Тиристорни (SCR) контролери
 • Тиристорни превключватели
 • Стопяеми предпазители

Регистриращи и записващи устройства

Регистраторите на данни се ползват там където е нужно да се събират процесни данни за продължителни периоди от време. Те предоставят сигурни и леснодостъпни записи. Заедно с някои от най-добрите стратегии за запис и съхранение на данни, регистраторите на Eurotherm предлагат и широк набор от функции като партиди, електронни подписи, отдалечен достъп и опериране. Събирането на данни може да се извършва и в съответствие с разпространените регулации в индустрията, в частност за термична обработка - AMS2750 и за чисти производства - 21 CFR part 11.

 • Безхартиени графични регистратори
 • Графични регистратори за разпределени системи
 • Скарилруем регистратор на данни
 • Комбиниран регистратор/регулатор nanodac™
 • HMI решения optivis™

Програмируеми контролери за автоматизация

Решенията на Eurotherm в тази област са напълно скалируеми - от най-малкия контролер до голямата разпределена мрежа за автоматизация и минимизира първоначалните разходи чрез гъвка и логически последователен набор от инструменти

 • E+PLC100 - комбиниран програмируем контролер/регулатор/графичен регистратор
 • E+PLC400 - скалируем програмируем логически контролер
 • PAC - разпределени системи за контрол
 • Eycon™ 10/20 - визуален супервайзор
 • "Plant to business" софтуер

Сензори

Eurotherm e утвърден лидер в компонентите за индустриална автоматизация. Предлага богата гама сензори и аксесоари за тях

 • Термодвойки и термосъпротивления
 • Въглеродни, кислородни и др. сензори за газове
 • Аксесоари - термокуплунзи, термоджобове и компесационни кабели
 • Уреди за контрол на качеството - калибратори, тестери за твърдост и др.

Eurotherm - Precision temperature control, process control and data recording.