SENECA - Интерфейси за автоматизация

Италианска компания с над 30 годишен опит, предлагаме техни продукти в следните направления:

Събиране на данни и автоматизация

Продуктите включват I/O ModBUS, CANopen, Ethernet, LED и OLED HMI технологии, IEC 61131 логически контролери за енергиен мениджмънт, IEC 60870-5-101, IEC 60870-5 -104, IEC 61850 процесни контролери и устройства за пресмятане на дебит. SENECA I/O системите са отворени модулни платформи за автоматизация, подходящи за мениджмънт както на едининчни, така и за хиляди I/O сигнали. Те включват най-голямото разнообразие от I/O модули: цифрови модули, високоскоростни броячи, релейни и мосфет цифрови изходи, аналогови канали (mA, V, Ohm, mV), тензорни датчници, термосъпротивления, термодвойки, измервания от електрическата мрежа.

 • I/O ModBUS RTU Systems
 • I/O ModBUS TCP-IP Systems
 • I/O CANopen Systems
 • Мултифунционален CPU IEC 61131
 • Контролери и процесни компютри
 • HMI / OLED дисплеи с ModBUS интерфейси
 • Комуникационни модули
 • Софтуер за събиране на данни

Индустриална комуникация и телеконтрол

Модеми и гейтуеи, VPN рутери, UHF/VHF радиомодули, серийни комуникационни интерфейси и оптични влакна, устройства за отдалечен контрол, алармени и помощни системи. Поддръжка на HTTP, FTP, SMTP, TCP-IP и на технологии като 3G+ и уебсървъри.

 • Datalogger MyALARM
 • Advanced Dataloggers
 • RTU IEC 61131
 • RTU Low Power
 • Networking
 • LET'S - VPN Connectivity Solutions
 • IoT / Scada / Cloud solutions
 • Serial / USB конвертори
 • Optic Fiber конвертори
 • Радио модули

Енергиен мониторинг и електрически измервания

Системи за мониторинг на изразходена електроенергия с ModBUS и webserver, анализ на хармоници, наотки на Роговски и енергийни броячи с ModBUS/Ethernet/M-Bus и MID сертифициране. Различни AC/DC конвертори с патентован магнетичен прицип или ефект на хол, мултистандартни конвертори за електрически величини (Vrms, Irms, Watt, VAR, frequency, energy, power factor) с ModBUS или аналогов изход.

 • Измерватели на електроенергия - ModBUS S203 Series
 • Измерватели на електроенергия - S604 Series
 • Измерватели на електроенергия - S711 Series
 • Намотки на Роговски
 • Енергийни броячи - S500 Series
 • Токови праобразуватели - T201 Series
 • Преобразуватели на електроенергийни измервания
 • RTU / Контролери за енергиен мениджмънт

Индикатори и инструменти за табла

Продуктовата гама включва конвертори на сигнали, цифрови индикатори, тоталайзери, защити от пренапрежение, захранващи блокове, сензори за температура и влага.

 • Мултистандартни конвертори/изолатори - Z-LINE
 • Компактни ковертори/изолатори - K-LINE
 • Токови преобразуватели - T201 Series
 • Измерватели на електроенергия - ModBUS S203 Series
 • Високоизолирани конвертори - S-LINE
 • Температурни сензори и трансмитери
 • Устройства за защита от пренапрежения - S400
 • Цифрови индикатори - S Series
 • Партидни контролери - S Series
 • MY Series - ръчни измервателни инструменти
 • Мултиметри/калибратори